WWW.RAVENSHANS.ORG

Контакт

СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск"
с. Ново село, община Ново село, област Видин
ул. "Христо Ботев" №2
тел.09316/26-33, 0887/90 9 195, 0878/386 158
факс 094/601 406
E-mail: newrodra@yahoo.com
ravenshans.ngo@abv.bg
www.ravenshans.org

МЕНЮ